Faaliyetler

Organik Tarim

meyve spot

Sözleşmeli Tedarikçilik

çiçek spot

Danışmanlık

sebze spot

Tarımsal Ürünler

çim spot

Organik Tarım

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir.

Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemidir

Hakkımızda

imaj

Blog

Sözleşmeli Tedarikçilik

İLME Tarım Ürünleri Ltd. Şti. organik tarım ürünlerinin üretilmesi için ilgilenen firmalarla.

Danışmanlık

Tarımsal faaliyette çiftçinin yeni uygulamalar, mevzuatta olan değişiklik veya yeni mevzuatı.

Organik Tarim

Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşunca